Náš příběh

naspribeh (1)Jako malé děti jsme oba dva jezdívali na krásná místa v horách. Často jsme bydlívali ve staveních původní lidové architektury. V takových chalupách zpravidla stávala kachlová kamna, která pomáhala zajišťovat veškeré potřeby prostého a praktického způsobu života. Tuto atmosféru jsme vnímali jako něco velmi harmonického, krásného a soudržného.
Až o mnoho let později jsem si uvědomil, jak moc se tyto pocity promítly do mé touhy a potřeby získat informace o tom, kde a jak by se dalo kamnářské řemeslo studovat a naučit. Záhy jsem dostal příležitost se setkat, a poté i pracovat s vynikajícím uznávaným kamnářským mistrem, který byl zároveň i mým učitelem na Střední škole stavební a dřevozpracující v Ostravě, kde jsem kamnářský obor vystudoval. Pod mistrovým vedením jsem se naučil stavět veškeré typy topidel včetně jejich správného fungování. Toho času jsem dozrál profesního osamostatnění a začal jsem v oboru podnikat.

S mojí ženou Janou tvoříme profesní tým. Vzájemně se velmi dobře doplňujeme. Jana zastává neodmyslitelnou složku naší firmy: široké pevné zázemí. Komunikuje se zákazníky při vstupních telefonních hovorech, domlouvá termíny konzultací i samotných realizací, stará se o profinancování staveb, zajišťuje celkový chod naší firmy.
Díky tomuto důležitému fungujícímu zázemí se mohu plně věnovat důkladným přípravám a samotným realizacím našich topidel.

V zájmu kvality provádíme vše osobně.

Těší nás oba dva, že naše topidla přispívají ke zdravému a efektivnímu vytápění Vašich domovů a v neposlední řadě také k soběstačnému a čistšímu způsobu života nás všech.

Jana a Filip Dianovi

Více si o nás a našich přístupech můžete přečíst v časopise MOJE ZEMĚ, č. 5 / 2017, který vyšel 5. 10. 2017 a je dvouměsíčníkem.